TJÄNSTER

 

 

 

Den bästa översättningen är den som inte märks.

Jag skapar naturliga, tilltalande texter på tyska som är

anpassade till målgruppen, både språkligt och kulturellt.

 

 

 

 

 

 

Utifrån dina önskemål skapar jag nya texter på tyska

som når ut till din målgrupp.

 

 

 

 

Kanske har du redan en text på tyska som behöver finslipas?

Eller en text som behöver uppdateras? Kontakta mig gärna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra service är viktig för mig. Jag läser på om ditt varumärke och ställer frågor om textens syfte och målgrupp för att kunna skapa en text som verkligen når ut. Vid eventuella oklarheter i källtexten kontaktar jag dig, allt för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Hög kvalitet och punktlig leverans är självklarheter.

 

Vid större eller upprepade uppdrag skapar jag kundspecifika termbaser för att garantera konsekvent användning av terminologi.

 

webbtexter broschyrer pressmeddelanden brev infoblad kataloger flyers reklamblad enkäter artiklar produktblad receptböcker mejl handböcker bruksanvisningar reseguider blanketter...

Översättning

till tyska

Copywriting

Korrekturläsning

och granskning

Med fokus på service

 

© 2014-2018 Dialog sprakservice_____ All rights reserved

 

Christina Baier_______info@dialogsprakservice.se